Phát hiện 1 xã cấp khống hàng loạt bản sao giấy khai sinh và kết hôn


Ngày 27/5, tin từ Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất trong lĩnh vực hộ tịch tại UBND xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, trong đó phát hiện hàng loạt sai phạm.Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông phát hiện UBND xã Đắk N’Drung ký cấp khống 18 bản sao trích lục hộ tịch cho công dân. Trong đó, cấp 13 bản sao trích lục khai sinh, 5 bản sao trích lục kết hôn trái quy định.

Trước những sai phạm trên, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND huyện Đắk Song thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định, làm rõ hậu quả pháp lý khi người dân sử dụng các giấy tờ này, chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả.

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị UBND huyện Đắk Song chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Tấn Thạch (nguyên công chức Tư pháp – Hộ tịch, nay là công chức Văn phòng – Thống kê xã), bà Thị Nhung (công chức Tư pháp – Hộ tịch xã), bà Trần Thị Hà Giang (Phó Chủ tịch UBND xã) và ông Điểu Khánh Rin (Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drung) đối với hành vi cấp khống giấy tờ hộ tịch; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch tại UBND xã Đắk N’Drung từ năm 2017 đến nay và báo cáo kết quả về sở để theo dõi.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *